Hur små företag kan förbättra sina aktiviter på sociala medier

Sociala medier är idag en viktig del av såväl stora som små företags marknadsföring. Att använda sig av kanaler såsom Facebook och Instagram leder generellt till en större exponering och därmed fler köp. Det spelar ingen roll vilken typ av bransch som företaget i fråga är verksam inom, oavsett om det erbjuder tjänster eller produkter så kommer det vara fördelaktigt att använda sociala medier. Men frågan är då hur små företag ska kunna förbättras och exponeras mer på sociala medier? I denna artikel går vi igenom ett flertal tips som kan vara till hjälp!

socialmedia-strategy-picjumbo-HNCK4005

Det viktigaste är framför allt att lyssna på kunderna, det är trots allt dessa som är dina största intressenter och som ger ditt företag ekonomisk vinning. För att bäst matcha dina kunders önskemål är det bra att exempelvis göra regelbundna undersökningar och på så sätt se att kunderna fortfarande är nöjda, inte bara med produkterna/tjänsterna som erbjuds utan även service, svarsfrekvensen på sociala medier och annat som är viktigt för konsumenter. Så första tipset är helt enkelt att först vända dig till dina kunder för att få en tydligare bild av vad som efterfrågas.

Använd sociala medier mer

Små företagare har oftast mycket annat att tänka på än just sociala medier. Ekonomin kanske inte heller är tillräckligt stadig för att anställa en person som har fullt fokus på just företagets sociala medier. Men trots detta är det väldigt viktigt att man prioriterar sociala medier även om det såklart finns mycket annat som också bör prioriteras.

Genom sociala medier kan företaget dock nå helt nya höjder och ge nya möjligheter och därför är det särskilt viktigt för små företag som såklart vill växa och göra sig ännu större.

Välj de rätta kanalerna

Inom sociala medier finns det väldigt många olika kanaler att välja mellan. Därför kan det vara bra att fokusera på de största och bästa när det gäller företagets marknadsföring via sociala medier. Företaget behöver exempelvis inte finnas på alla sociala kanaler utan det kan räcka med ett fåtal stycken, förslagsvis två. Då är det framför allt Instagram och Facebook man bör fokusera på eftersom dessa kanaler också har flest antal användare som dagligen är aktiva. Det innebär i sin tur att företagets kunder går in på dessa sociala medier på en daglig basis.

Avslutningsvis några tips

När det gäller tips finns det som sagt mycket att tänka på. Små företag vill givetvis att omsättningen ska öka och att företaget ska växa mer och mer. Då är sociala medier en perfekt väg att gå då företaget får exponering på bästa möjliga vis – och oftast gratis om man ej använder sig av köpta annonser. Om man förbättrar aktiviteterna och exponeringen på sociala medier kommer kunderna få upp ögonen och på så vis ökar försäljningen – vilket såklart är något de flesta företagare har som mål. Lycka till med sociala medierna!