Så mycket mer än en pandemi

Drygt ett år har passerat sedan vi hörde talas om fenomenet corona för första gången. Ett snabbspridande virus hade upptäckts långt borta i Kina och vi tog till oss denna nyhet med så mycket annat som händer på en avlägsen plats i världen. ”Det är där borta. Det är ingenting som kommer hit”.

Sedan gick allt otroligt snabbt. Det hemska viruset har orsakat en världsomvälvande pandemi som mer eller mindre vänt upp och ner på alla människors vardag. Det värsta är att detta virus verkar vara så oerhört oberäkneligt. Det slår till så olika beroende på hälsan och välbefinnandet hos individen i fråga. Folk i vår närhet har ryckts ifrån oss, verksamheter och samhällsinstitutioner får hålla stängt och vi kan samtidigt inte heller genomföra resor som tidigare. Trots att vi till största delen förknippar denna pandemi med något väldigt negativt har den även haft en positiv inverkan på mänskligheten såsom klimatet, vissa yrken samt att vi lär oss att inte ta allting för givet.

Det går dock inte att sticka under stol med det faktum att många företag drabbats hårt av den evigt pågående pandemin.

I coronakrisens spår har den ökade arbetslösheten varit relativt påfallande. Ett flertal företag har fått bevittna en blockering av alla dess grenar vilket för många i slutändan resulterat i nedläggning. Medan andra har drabbats hårt finns det trots allt en liten mängd verksamheter som till och med gått bättre under den här märkliga tiden. Det har exempelvis handlat om apotek, budfirmor, bygghandlare och hemkörning av livsmedel.

Ovissa tider är även den innovativa människans tid då det finns möjlighet för nya idéer att uppstå och att införa dem i verksamheter där behovet tidigare kanske inte har funnits. Det här kan också visa sig vara extremt värdefullt för såväl enskilda individer som företag.

Pandemin har tagit bort mycket av det vi tidigare genomfört utan att lägga särskilt mycket tanke kring det. Vi är trots allt bara människor och som alltid tidigare råkar vi ut för diverse omständigheter. Det kan exempelvis handla om olika typer av skador på fritiden, arbetet eller träningen. Som tur är finns fortfarande https://idrottsskadespecialisterna.se vilka som alltid tidigare möter just dina behov. Många företag går på knäna även i denna specifika bransch med tanke på att viruset visat sig vara extra smittbärande på ställen där träning och hälsa står i fokus.

Det är upp till oss människor att inte låta oss besegras av Covid-19. De rekommenderade restriktionerna ska följas och så länge vi alla bara drar åt samma håll är också Corona ett minne blott även om det är något som för alltid etsat sig fast på våra hornhinnor.

Människan är den enda arten som kan planera för framtiden men vi vet aldrig hur morgondagen kommer att se ut. Det är bara något vi kan spekulera kring samt föreställa oss. Även denna egenskap har förändrats i takt med att pandemin fått ett allt starkare grepp om oss. Allting som kan förknippas med denna ytterlighet har hela tiden varit så oerhört osäkert samt helt utan någon som helst logik.

Både företag och enskilda individer står inför en stor utmaning att hitta rätt väg framåt igen.