Riskkapital -vad är det?

Att investera med riskkapital betyder att investeraren lånar ut pengar till projekt eller ett företag som behöver ett lån. Vad som skiljer detta ifrån vanliga banklån är att banken kan kräva tillbaka sina pengar om företaget inte sköter sina betalningar medan riskkapitalinvesteraren är desto mer intresserad av att få andelar i verksamheten via aktier.

Kort sagt kan det betyda att riskkapitalister investerar eller köper andelar i ett företag de är intresserade av och som de kan tänka sig att utveckla. Företaget behöver inte gå med vinst för att detta ska vara aktuellt. Investeraren kan se något positivt med investeringen ändå och ha planer på längre sikt att styra företaget i en viss riktning eller att branschen kommer att generera mycket pengar i framtiden.

Att ta emot hjälp ifrån riskkapitalister kan betyda oerhört mycket för ett mindre företag. De som investerar är ofta väldigt erfarna och är måna om att deras investering ska ge frukt. Därför hjälper de gärna till med expertis och driver företaget att ta nästa nödvändiga steg för att expandera. De kan hämta in spetskompetens och utveckla idéer.

Något att ha i bakhuvudet är att om ett företag lämnar ut för stora delar av äganderätten till riskkapitalister kan det sluta med att den som startade företaget inte längre har något att säga till om och kan ersättas med någon annan. Därför kan det vara bra att inte ge ut mer än maximalt 49 % till riskkapitalistbolag och därigenom behålla kontrollen själv.

Bli riskkapitalist enkelt

Riskkapital kan se ut på olika sätt. En marknad just för riskkapital är den ständigt växande lånemarknaden och låneinstituten. En del olika låneinstitut har vanligtvis riskkapital i ryggen. Här hittar du dels möjligheter att låna pengar men även att bli riskkapitalist själv och använda det som sparform.

Lendify lånar ut pengar och du hittar deras hemsida här för att snabbt och enkelt kunna se om de kan hjälpa just dig, vare sig du behöver låna eller vill spara och investera.

Genom att bli riskkapitalist hjälper du till att ge kapital till andra som behöver låna pengar, och du får en bra ränta på dina utlånade pengar. Du börjar med en insättning och bestämmer själv hur mycket du vill lägga. Sedan kan du månadsspara med exempelvis 1500 kr per månad och se dina besparingar växa med en fast månadsflöde som består av räntor och amorteringar ifrån andra personer som har lånat dessa pengar. Den här formen av investering eller sparande kallas peer-to-peer och oftast kan du inte avbryta det innan tiden har gått ut. Det finns olika bindningstider, men ofta är just den månatliga avkastningen på räntor och amorteringar möjlig att ta ut eller låta stå kvar för att kunna tillgodogöra dig ränta-på-ränta-effekten.

För att sprida riskerna med att investera på det här viset bör du dela upp dina investeringar på många olika låntagare. Du finansierar lån till folk som av olika anledningar inte kan eller vill låna hos de vanliga bankerna, vissa låntagare kan till och med ha betalningsanmärkningar eller väldigt liten inkomst. En hel del av de här lånen är för att samla ihop alla smålån och krediter som låntagaren har, som ett steg för låntagaren att reda ut sin ekonomi. De som lånar till samlingslån har koll på sin ekonomi och har tagit de viktiga stegen för att göra sig skuldfria och därför är de väldigt angelägna om att sköta sina betalningar. Deras betalningar blir avkastning till dig från deras räntor och amorteringar.